Categoria: Sociosanitari

Salut Mental: es convoca l’acció concertada del servei d’habitatge supervisat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 204, de dia 5 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports de 2 de desembre de 2020 per la qual es convoca l’acció concertada del servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Palma, per als anys 2021-2024.

Així mateix, s'aprova el Plec general de condicions tècniques per a la concertació, entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i entitats que gestionen el servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Palma, per als anys 2021-2024, que es pot consultar a la Seu Electrònica de la CAIB.

Requisits

  1. Tenir el servei acreditat de conformitat amb el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, i la normativa complementària insular.
  2. Tenir una experiència mínima d'un any en matèria de serveis per a persones amb diagnòstic de salut mental en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.
  3. Tenir el caràcter d'entitat del tercer sector social, de conformitat amb el que estableix un dels articles de la llei del mes de novembre de 2018, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds és de set dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 204. 05/12/2020]

[Foto: Loren Kerns / Sad / CC-by-sa-2.0]