Categoria: Sociosanitari

Concerts del servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 199, de dia 24 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports de 18 de novembre de 2020 per la qual s’estableix la convocatòria de l’acció concertada del servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats acreditades, per a l’any 2021, a Mallorca i Eivissa

Requisits de les entitats, entre d'altres

  • Disposar de la corresponent autorització i acreditació administrativa.
  • Estar inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials.
  • Haver obtingut l'acreditació en els dotze mesos anteriors al moment de presentar la sol·licitud.
  • Tenir una experiència mínima de dotze mesos en matèria d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears. 

Lloc i termini de presentació de sol·licituds

Dins el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, les persones interessades han de presentar les sol·licituds electrònicament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC), i hi han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que estarà disponible a la Seu Electrònica de la CAIB, signada electrònicament.

[Font: BOIB. Núm. 199. 24/11/2020]

[Foto: Infosalut / CC BY-NC-SA 4.0]