Els 13 temes s'ennumeren del PJ-06 al PJ-018, i tracten des de dades de salut, estils de vida saludables, infeccions, salut mental, càncer o genòmica, entre d'altres. El pressupost total és de 7 milions d'euros. A més, amb motiu de la convocatòria, el dijous 28 d'octubre se celebrarà una Jornada Informativa "EUHealth 2021 Work Programme Information Session: second wave of calls for action grants".

Llegeix més...

L'objectiu del Programa RES@CNIC és oferir a professionals mèdics residents en Cardiologia de primer i segon any, l'oportunitat d'entrar en contacte amb la investigació cardiovascular, per conèixer i aprendre les darreres tècniques d'investigació biomèdica que es desenvolupen en els laboratoris del CNIC, sota la supervisió de personal científic del centre.

Llegeix més...

A continuació es troben les convocatòries obertes en cada destí o àrea d'investigació, tant en model "single stage" com "two stage", amb el seu enllaç corresponent on es podrà consultar el contingut de cada una d'elles de forma més específica. A més, també s'aporten les dates límit per a l'enviament de les sol·licituds.

Llegeix més...