Categoria: Beques

V Beca d'Investigació Manu Barrera 2023 d'Oncohematologia Pediàtrica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Associació Deporte vs Cáncer Infantil, amb l'objectiu de promoure i donar suport a la realització de treballs d'investigació científica en el camp de l'Oncohematologia Pediàtrica, convoca la V Beca d'Investigació Manu Barrera 2023, dirigida al finançament d'un treball de recerca sobre algun tema lliure d'Oncohematologia pediàtrica.

Finançament

La convocatòria disposa d'un finançament de 10.000 €.

Documentació

S'ha d'entregar un sobre tancat en el qual constarà un lema i s'hi haurà d'incloure la Memòria del projecte, amb el seu cronograma corresponent, amb títol i sense el nom dels autors.

En un altre sobre tancat hi constarà el mateix lema que a l'anterior i en l'interior del títol del treball, nom, fotocòpia dels DNI, direcció i correu electrònic dels autors, així com un informe favorable de l'Hospital o Centre on s'hagi de dur a terme el projecte.

Presentació de sol·licituds

Els sol·licitants han d'enviar per correu certificat tota la documentació, indicant en el sobre "Beca de Investigación Manu Barrera", a la direcció "Deporte vs Cáncer Infantil, C/ La Villa Romana-Ponte n.º 12, 33458, Soto del Barco, Asturias".

S'enviaran l'original i sis còpies.

La data límit per enviar la documentació serà el 31 de desembre de 2023.

Enllaços d'interès

Per a més informació, accedeix a aquest enllaç.

[Font: IdISBa. 16/08/2023]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres / Infermera controla la màquina d'hemodiàlisi mentre un nen rep una sessió / CC BY-NC-ND 2.0]