La Fundació Víctor Grífols i Lucas, dedicada a la promoció de la bioètica, ha convocat sis beques de recerca, per un import de 5.000 euros cadascuna, per a projectes d'investigació que desenvolupin temes sobre bioètica i la seva aplicació pràctica.

Els projectes podran ser individuals o col·lectius.

El termini per a la presentació dels projectes finalitza el 31 de maig de 2015.

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha resolt atorgar les següents beques als metges residents i una altra beca per a la realització de la tesi doctoral. 

Beques Banc Sabadell de rotació externa a hospitals estrangers. Aquestes beques estan dotades amb 3.000 euros cadascuna, i s'han concedit a:

Llegeix més...

La Fundació Víctor Grífols i Lucas promou la bioètica mitjançant el diàleg entre especialistes de diferents àrees de coneixement.

La Fundació  Grífols ha publicat la XVI convocatòria de sis projectes de recerca amb l'objectiu d'impulsar l'estudi en el camp de la Bioètica.

La convocatòria està oberta a projectes de recerca sobre Bioètica i la seva aplicació pràctica. Poden ser individuals o en equip.

La dotació econòmica de cada beca es de 5.000 euros

El termini de presentació dels projectes finalitza el 31 de maig de 2014.

Els projectes premiats podran ser publicats per la Fundació per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa.

Llegeix més...

El Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió de beques per a comunicacions orals o pòsters, presentats en congressos científics d'infermeria durant tot l'any 2013 d'àmbit estatal o internacional.

L'import total a repartir entre totes les sol·licituds serà de 9000 euros. La quantitat màxima per a cadascuna de les beques es de  300 euros. 

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de desembre de 2013.

Llegeix més...

A través de la Fundació Patronat Científic, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) atorgarà set beques per fomentar la rotació externa i tesis doctorals entre els metges joves.

Es concecerán tres tipus de beques a metges residents:

  • Les beques Banc de Sabadell de rotació externa. 
  • Les beques Acadèmia Mèdica Balear de rotació externa. 
  • La beca Mutual Metgessa per a la realització de tesi doctoral.
Llegeix més...

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha convocat les beques de recerca sobre bioètica 2012/2013. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de maig.

La Fundació convoca anualment quatre beques per dur a terme projectes de recerca relacionats amb la Bioètica i la seva aplicació pràctica.

La dotació econòmica de les beques és de 5.000 euros cada una.

Llegeix més...

La Fundació MAPFRE ha convocat les Beques Ignacio Hernando de Larramendi 2012. Aquestes beques van dirigides a la recerca o formació de professionals iberoamericans i portuguesos, i cuatre d'elles són específiques de l'àrea de salut.

Els temes sobre els quals han de versar la formació o la recerca són els següents: cirurgia ortopèdica, traumatologia i rehabilitació; dany cerebral i medul·lar (excloent neurodegeneratives); valoració del dany corporal; qualitat i seguretat clínica; alimentació i exercici físic.

La dotació de cadascuna de les beques és de 15.000€ i la seva durada d'un any a partir de la formalització de la mateixa.

Llegeix més...

El Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió de beques per a activitats formatives a infermeres/ers per un import total de 35.000€, dels quals 3.000€ són aportats per “La Caixa”.

Podran sol·licitar beques els col·legiats del COIBA, que estiguin al corrent de les quotes col·legials, per a qualsevol tipus d’activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió infermera i que hagi estat realitzada i finalitzada entre l’1 de Setembre de 2011 i el 31 d’Agost de 2012. Queda exclosa de la convocatòria l’assistència a congressos, seminaris i tallers, així com els cursos realitzats en modalitat a distància i sense hores presencials, a excepció dels acreditats com a postgraus Universitaris.

Llegeix més...

L'Agrupació Mutual Asseguradora concedeix 75 beques per a l'ajuda a nous professionals sanitaris en la preparació de les seves diferents especialitats durant l'any 2012/2013. Aquestes 75 beques es distribueixen en 50 beques per a la subvenció dels cursos de preparació a l'examen de M.I.R, 15 per a cursos de preparació a l'examen de F.I.R, i 10 per a cursos de preparació a l'examen d'I.I.R.

La quantia de cadascuna d'aquestes beques serà d'un màxim de 3.000€ euros en el cas dels cursos M.I.R, de 2.000€ per als cursos F.I.F i d'1.600€ per als cursos I.I.R, destinant-se exclusivament a despeses de docència impartida l'any 2012/2013.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears ha convocat beques per a comunicacions orals o pòsters, amb la intenció de compensar el fet insular, el qual suposa una limitació per a les infermeres que vulguin presentar treballs a congressos. Aquestes beques es concediran a les presentacions per a congressos que tinguin lloc l'any 2012, i estan dotades amb un import total de 9.000€ a repartir entre totes les sol·licituds rebudes, amb un import màxim de 300€ per a cadascuna.

El període de presentació de les sol·licituds comença el 3 de setembre i finalitza el 21 de desembre. Durant el mes de gener de 2013 es notificarà la resolució. Es poden consultar les bases i accedir al formulari de la sol.licitud a través de l'enllaç proporcionat a continuació.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.