Categorías: COVID-19, Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, Epidemiología

Los centros de atención primaria ya utilizan el test rápido de antígenos

Tipografía
  • Más pequeño Pequeño Mediano Grande Más Grande
  • Por defecto Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut ja ha començat a utilitzar el test ràpid d’antígens de la COVID-19 en centres d’atenció primària de les Illes Balears.

Una vegada que ja ha finalitzat la formació dels professionals, ara es poden fer a tota Atenció Primària (centres de salut, punts d’atenció continuada (PAC) i serveis d’urgències d’atenció primària (SUAP) i també per mitjà dels equips del SAMU-061. El Servei de Salut ha adquirit 850.000 tests ràpids.

La població diana d’aquestes proves diagnòstiques són pacients amb símptomes de menys de cinc dies. El test ràpid d’antígens permet diagnosticar el virus en pacients simptomàtics en els primers cinc dies d’infecció, quan la càrrega viral és més alta. És una eina diagnòstica molt útil, ja que el fet de disposar dels resultats en quinze minuts permet actuar amb més celeritat a l’hora de tallar la cadena de transmissió i frenar la transmissió comunitària del virus.

Aquest test diagnòstic detecta els anomenats antígens, unes proteïnes específiques presents en el virus. Es fa introduint els escovillons via nasofaríngia (igual que les PCR) per extraure les mostres.

Amb la incorporació del test ràpid d’antígens, el Servei de Salut disposa actualment de tres tipus de proves diagnòstiques: les PCR, el test ràpid d’antígens i les proves serològiques. Mentre que la PCR i el test ràpid d’antígens detecten la càrrega viral, les serologies detecten la presència d’anticossos; és a dir, la reacció defensiva de l’organisme davant la infecció. Aquests darrers són els més indicats a l’hora de detectar si un pacient ha passat la malaltia.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 02/10/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Información científica COVID-19

Vídeos COVID-19