Categoria: Ordenació farmacèutica

S'ordena l'execució de la interlocutòria del TSJ en el PO 19/2011 del concurs de 18 oficines de farmàcia

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 115, de 19 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria, de 26 de maig de 2016, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011.

El mes d’abril de 2010 es van convocar 18 concursos per adjudicar oficines de farmàcia en les zones farmacèutiques d’Alcúdia, Artà, Llucmajor, Son Servera, Santanyí, Muro, Eivissa, Pollença i Manacor, que es van resoldre l’any 2011.

Després de diversos contenciosos administratius interposats sobre aquest tema, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va dictar les sentències corresponents, ratificades pel Tribunal Suprem.

Així mateix, entre altres coses, el 2015 es van aprovar tant l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 14 dels 18 concursos convocats, com l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en els 14 concursos.

Ara s’executa la interlocutòria dictada el mes de maig de 2016 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011.

Es retrotreuren al moment de la valoració dels mèrits dels 18 concursos de farmàcia convocats, en els que constin participants afectats per l’execució de la interlocutòria dictada el maig de 2016 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011; és a dir, els participants que van aportar com a mèrit l’experiència professional com a farmacèutic adjunt en el règim especial de la Seguretat Social per a treballadors per compte propi o autònoms.

Concursos afectats

Els concursos afectats són els que es detallen a continuació:

 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica d’Artà. Nucli de Cala Lliteres, terme municipal de Capdepera.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica d’Artà. Nucli de Cala Rajada, terme municipal de Capdepera.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Artà. Perímetre del sòl urbà de la localitat d’Artà.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Llucmajor. Sòl urbà de la localitat de Pina, terme municipal d’Algaida.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Manacor. Perímetre del sòl urbà de la localitat de Porto Cristo.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Muro. Nucli de Can Picafort, terme municipal de Santa Margalida.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Muro. Nucli de la Platja de Muro, terme municipal de Muro.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Muro. Perímetre del sòl urbà de la localitat de Santa Margalida.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Santanyí. Nucli de Calonge.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Son Servera. Nucli de Cala Millor, terme municipal de Son Servera.
 • Una oficina de farmàcia en la zona farmacèutica de Son Servera. Perímetre del sòl urbà de la localitat de Son Servera.

Contra aquesta resolució, i mentre no consti en les actuacions la total execució de la interlocutòria, les persones interessades poden formular un incident d’execució davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa a la normativa pertinent.

[Fonts: BOIB. Núm. 115. 19/09/2017 - BOIB. Núm.117. 23/09/2017]

Notícies relacionades a Infosalut
*24/04/2015 -Nomenament dels membres de la comissió de valoració dels concursos de farmàcia convocats.
*07/05/2015 -  Aprovació provisional dels adjudicataris i les llistes de mèrits de les oficines de farmàcia
*25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.
*20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.