Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica El Ministeri de Sanitat aprova la Real Farmacopea Española i el Formulario Nacional

El Ministeri de Sanitat aprova la Real Farmacopea Española i el Formulario Nacional

En el BOE núm. 18, de 21 de gener de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/23/2015, de 15 de gener de 2015, per la qual s'aprova la cinquena edició de la Real Farmacopea Espanyola i la segona edició del Formulari Nacional.

La Farmacopea és la normativa sobre la qualitat física, química i biològica dels principis actius i excipients, quant als components dels medicaments d'ús humà i veterinari; també conté les regles sobre els mètodes analítics per al seu control.

L'actualització d'aquest document és periòdica i s'efectua d'acord al que hi ha especificat per llei. En la seva elaboració es té en compte la Farmacopea Europea i les monografies singulars espanyoles.

Quant al Formulari Nacional, cal dir que és el document que contempla les fórmules magistrals i els preparats oficials reconeguts com a medicaments, les seves categories, indicacions i matèries primeres constituents; així mateix, conté les normes sobre preparació i control.

La seva actualització també és periòdica. Consta de les monografies incloses en l'annex d'aquesta Ordre i d'una nova monografia de fórmula magistral.

[Font: BOE. Núm. 18. 21/01/2015]