Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Convocatòria d’ajudes per a contractes predoctorals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 263, de dia 5 d’octubre de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació anticipada de les ajudes per a contractes predoctorals 2020.

Aquests contractes consistiran en la formació de doctors contemplada en el Subprograma Estatal de Formació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en I+D+i, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Bases reguladores

Ordre CNU/692/2019, de 20 de juny (BOE núm. 151, de 25 de juny de 2019).

Objecte

Entre altres, té com a objecte la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, amb una durada màxima de 4 anys, a fi que investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte de recerca d'entre els descrits en l'article 13.2 de la resolució de convocatòria.

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats participants i beneficiàries d'aquestes ajudes aquelles entitats de les contemplades en l'article 3 de l'ordre de bases i en les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

Les citades entitats hauran de complir, igualment, la resta de requisits establerts en la resolució de convocatòria.

Quantia

La quantia total màxima destinada a finançar les ajudes d'aquesta convocatòria serà de 108.954.960 euros.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà del 13 d'octubre al 27 d'octubre de 2020 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola).

[Font: BOE. Núm. 263. 05/10/2020]

[Foto: Infosalut / Personal Sanitari / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades