Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Ajuts per a l’organització d’actuacions de divulgació o difusió científica a Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 179, de dia 17 d'octubre de 2020, s'ha publicat la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 24 de setembre de 2020, per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic o tecnològic de les Illes Balears.

S'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a l'organització de congressos, seminaris, jornades, tallers i actuacions de divulgació o difusió de caràcter científic o tecnològic, dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin durant els anys 2020, 2021 i 2022, d'acord amb les actuacions següents:

— Modalitat A: Congressos nacionals o internacionals, amb un import màxim de 6.000 € i 10.000 €, respectivament.

— Modalitat B: Tallers o workshops, seminaris i jornades, fins a 3.000 €.

— Modalitat C: Actuacions de divulgació o difusió científica, amb un ajut màxim de 20.000 €.

Beneficiaris, entre d'altres

  • Centres públics d'R+D: universitats públiques, organismes públics de recerca i, en general, qualsevol centre d'R+D dependent de les diferents administracions públiques.
  • Altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que defineixin en els seus estatuts l'R+D o el seu foment com a activitat principal.

Dotació

Es destina un import màxim de 545.000 € a aquesta convocatòria, que té caràcter pluriennal.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts fins a dia 30 de juny de 2022.

[Font: BOIB. Núm. 179/10/2020

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC / Infermeres registrant dades al laboratori / CC0 1.0 Universal]