Categoria: Ajudes

Bases per a la concessió d'ajudes del Programa de Promoció del Talent

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 151, de dia 25 de juny de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/692/2019, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en I+D+i del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 destinades a persones físiques i organismes de recerca i de difusió de coneixements.

 

 

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 (Pla Estatal d'I+D+i) es va aprovar el mes de desembre de 2017.

Aquest Pla, també és l'instrument de l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament i consecució dels objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació, aprovada l'any 2013. Així mateix, constitueix el marc en el qual s'estableixen els objectius estratègics lligats al foment i desenvolupament de les activitats d'I+D+i a Espanya durant el període 2013-2020.

El Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en I+D+i està integrat per tres suprogramas estatals:

  • El Subprograma Estatal de Formació
  • El Subprograma Estatal d'Incorporació
  • El Subprograma Estatal de Mobilitat

Aquestes bases reguladores ofereixen un marc jurídic comú a les diferentes convocatòries que es dictin en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en I+D+i.

Objecte i àmbit d'aplicació:

L'objecte és establir les bases de la concessió, seguiment i justificació de les ajudes per a incentivar la formació, la incorporació i el foment de la mobilitat de docents universitaris, investigadors i professionals de la recerca en organismes de recerca i de difusió de coneixements.

Finalitat de les ajudes

  • La formació d'investigadors, professors universitaris, tecnòlegs, personal tècnic i altres professionals en I+D+i.
  • La promoció de la incorporació dels anteriors professionals, entre d'altres.

Beneficiaris

  • Les persones físiques.
  • Institucions sanitàries públiques i privades vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.
  • Instituts de recerca sanitària acreditats.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en la forma i en el termini establert en cada convocatòria.

El termini de sol·licitud no podrà ser inferior a set dies ni superior a un mes.

Podeu consultar tota la informació en el citat BOE núm 151.

[Font: BOE. Núm. 151. 25/06/2019]

[Foto: It@c / Laboratory Stuff / CC BY­ND 2.0]