Categories: Ajudes, Gestió de la investigació

Ajuts per a activitats de divulgació i difusió científica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha donat llum verd a la convocatòria d’ajuts per a l’organització d’activitats de divulgació o difusió científica. Es destinaran 545.000 € per a l’organització d’actes com congressos i seminaris. Amb aquesta aprovació la Direcció General de Política Universitària i Recerca podrà tramitar l’expedient corresponent.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l’organització de congressos (estatals o internacionals), seminaris, jornades, tallers i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic. Les activitats s’hauran de dur a terme a l’arxipèlag durant el període 2020-2022.

Prioritàriament les actuacions finançades seran les que s’atenguin als reptes de la societat de les Illes Balears establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022.

Els destinataris de la convocatòria són els centres d’R+D i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tenguin prevista en els seus estatuts l’R+D o el seu foment com a activitat principal, i que tenguin la residència fiscal o un establiment permanent o una representació a les Illes Balears.

L’import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 545.000 €. Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida. La distribució de les anualitats és de 145.000 € el 2020, 200.000 € el 2021 i 200.000 € el 2022.

[Font: Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. 29/05/2020]

[Foto: Pixnio / Microbiología-microscopio / Dominio público CCO ]