Categoria: Beques

El Govern balear convoca 23 beques i contractes per al personal investigador

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El vicepresident del Govern, Bien Barceló, acompanyat pel director general d'Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, i pel director general de Fons Europeus, Félix Pablo, ha manifestat que les properes setmanes sortiran convocatòries per un total de 23 beques i contractes per a investigadors, per un valor total de 1.891.418 euros. La dotació esmentada suposa un 14,87 % d'increment respecte a les convocatòries de l'any 2015.

Aquestes convocatòries estan emmarcades en la línia d'actuació "Capital Humà" del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, en els programes de Formació de personal d'R+D+I i en el d'Incorporació de personal d'R+D+I.

La finalitat d'aquestes beques és formar al personal d'R+D+I i incorporar personal d'R+D+I en el sector públic i també en el privat.

El valor total esmentat es distribuirà de la manera següent :

14 beques per a la Formació de Personal Investigador (Beques FPI), per un import màxim de 1.251.418 euros

  • Modalitat A (FPI): 12 ajuts per a la Formació de Personal Investigador (FPI) en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

    Aquests ajuts tenen com a objecte la formació de doctors mitjançant el cofinançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres de R+D, que vulguin fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes de R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

  • Modalitat B (FPI-E): 2 ajuts per a la Formació de Personal Investigador Empresarial (FPI-E).

    La retribució mínima anual que ha de rebre cada investigador en formació és de 16.422,00 euros bruts anuals. A més, es destina una despesa màxima de 1.139 euros en concepte de taxes acadèmiques per aquest personal investigador, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i manteniment d'expedient i la defensa de la tesi doctoral.

9 contractes predoctorals: Incorporació de Personal Investigador Doctor, per un import màxim de 640.000 euros

Les novetats són que s'obrin diferents programes, que reben el nom de destacats científics de la història de les nostres illes, amb els quals es fa una distinció entre investigadors joves i investigadors sèniors, els quals competiran en igualtat de condicions. Els contractes suposaran la incorporació d'aquests investigadors a centres de recerca i desenvolupament tecnològic situats a les Illes.

[Font: Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. 22/06/2016 BOIB. Núm. 82. 28/06/2016]

[Foto: Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme]