Categories: Institucions sanitàries, COVID-19

Un dels objectius del Projecte de llei de pressuposts es garantir la seguritat sanitària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern, ha aprovat els estats d’ingressos i de despeses i el text articulat del Projecte de llei de pressuposts generals de laComunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, donant resposta a uns dels seus objectius prioritaris: garantir la seguretat sanitària.

En un context marcat per la COVID-19 i el seu impacte econòmic i social, aquest pressupost s’ aprova fent front a la situació d’emergència derivada de la pandèmia, per donar resposta a diversos objectius.

L’import total del pressupost és de 5.881,5 milions d'euros. Aquests comptes inclouen un augment de la despesa destinada a les polítiques públiques de 342,7 milions d'euros, d’un 7,8 % respecte del pressupost inicial 2020, i se’n preveu un nou increment amb la incorporació de més recursos addicionals provinents del nou fons europeu.

Seguretat sanitària i major despesa social

El gruix del pressupost es destina a garantir la seguretat sanitària, amb un nou augment de la inversió en salut pública i a reforçar la protecció de les persones, amb un increment de la despesa social, com a escut davant l'impacte de la crisi provocada per la COVID-19, a fi de mitigar els efectes econòmics i socials de la pandèmia.

El major increment per a polítiques públiques és el de la sanitat, amb 206,3 milions més en aquest pressupost inicial per a 2021, fins a situar-se en 1.933,2 milions, i el de serveis socials, en 28,5 més, fins als 215,2 milions.

Nou marc fiscal

Enguany, el Govern també ha elaborat els pressuposts tenint en compte un altre factor clau: el nou marc pressupostari i fiscal adoptat a escala europea per fer front a la crisi de la COVID-19.

Per a 2021, les Illes Balears mantindran el nivell de recursos rebuts enguany a través del sistema de finançament autonòmic. Els recursos provinents del sistema de finançament per a 2021 se situen en 2.887 milions, d’acord amb les xifres provisionals comunicades pel Ministeri d’Hisenda, i és la principal font d'ingressos del pressupost de la Comunitat.

[Font: Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. 02/11/2020]

[Foto: MARIA ROSA FERRE / Consulat de Mar, Palma de Mallorca -1404 / CC BY-SA 2.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19