Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: s’endureixen les mesures a Mallora i Formentera pasa al nivell d’alerta 3

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat elevar Formentera a nivell 3 d’alerta sanitària i endurir les mesures restrictives de nivell 4 per a Mallorca, atès que la situació de la pandèmia de la COVID-19 ha empitjorat els darrers dies. Així mateix s'han disposat mesures per als dies de Cap d'Any

El nivell 3 d’alerta sanitària a Formentera i l'enduriment de mesures a Mallorca, s'ha publicat en el BOIB de 29 de desembre mitjançant l 'Acord de 28 de desembre i estableix els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i disposa mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca.

Aquestes mesures, que tenen per objectiu evitar les aglomeracions i les situacions que puguin afavorir els contagis, afecten principalment la capacitat, els horaris i les jornades d’obertura de l’activitat comercial i també de la restauració. Les noves restriccions entren en vigor demà, 29 de desembre, i romandran vigents fins dia 12 de gener. Menorca i Eivissa es mantenen en nivell 3 i 2, respectivament.

Pel que fa als principals indicadors epidemiològics, cal dir que, en les darreres dues setmanes, la incidència acumulada a catorze dies (IA14) s’ha duplicat a les Illes Balears i ha passat de 257 casos per 100.000 habitants el dia 11 de desembre a 522 casos per 100.000 habitants el dia 25 de desembre.

Si bé totes les illes es troben per damunt dels 60 casos per 100.000 que el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) considera el llindar a partir del qual un territori es troba en situació de risc, el comportament no ha estat homogeni en totes elles. Així, l’increment més marcat s’ha registrat a Formentera, on l’IA14 s’ha multiplicat per 14 i ha passat de 41 casos per 100.000 habitants el dia 11 de desembre a 594 casos el dia 25 de desembre.

A Mallorca la incidència s’ha duplicat en aquest període i ha assolit la màxima incidència registrada fins a aquest moment (dia 24 de desembre, amb una IA14 de 603). A Eivissa l’IA14 ha augmentat un 50 % i ha passat de 93,3 a 137,9 per 100.000 habitants.

En contrast, a l’illa de Menorca s’ha observat una disminució d’un 10 % en la taxa de contagis, que ha caigut de 153,1 a 139,1 per 100.000 habitants.

Per altra banda, les taxes de positivitat també se situen per sobre del llindar del 3 % que l'ECDC va determinar per definir un territori en situació de risc a totes les illes, amb l’excepció de Menorca, que presenta una positivitat del 2,74 %.

Resulta especialment preocupant la taxa de positivitat a l’illa de Mallorca, que es troba al 8,92 %, quasi tres vegades per damunt del llindar, mentre que a l’illa de Formentera la taxa es dispara fins a un 17,5 % (encara que en aquest cas cal considerar l’efecte distorsionador que suposa la població reduïda en aquest indicador).

En el cas de Mallorca, aquesta major incidència de contagis s’està traduint de forma molt clara en una major pressió assistencial a l’illa, amb un fort increment del 85 % en les hospitalitzacions per COVID-19 i un 33% dels ingressos a cures intensives en la darrera setmana.

Per aquest motiu, una vegada analitzades aquestes i d’altres dades de l’informe del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat adequat proposar al Consell de Govern una revisió a l’alça del nivell d’alerta de l’illa de Formentera, que passa a nivell 3, i mantenir el nivell d’alerta sanitària actualment aplicable a la resta de les Illes Balears.

A Formentera, els canvis principals són que les reunions socials passen a estar limitades a sis persones tant en interiors com en exteriors, es redueix la capacitat interior, que en funció de la ventilació oscil·larà entre el 30% i el 60% i a les terrasses es manté al 75%, però amb agrupacions de taules de sis persones com a molt. Altres de les mesures que s’apliquen són la reducció de la capacitat en els llocs de culte del 50% al 30%, així com en els espais culturals i en els comerços passen del 75% al 50%. En el cas de les instal·lacions esportives cobertes, la capacitat es redueix del 50% al 25%, mentre que a les descobertes passa del 75% al 50%.

Limitacions en l’àmbit de la restauració i el comerç a Mallorca

No obstant això, en el cas de Mallorca, atesa la gravetat cap a la qual pot evolucionar la situació epidemiològica, resulta també necessari establir mesures addicionals per aturar l’allau de contagis que s’experimenta a hores d’ara, incidint molt especialment a evitar les aglomeracions als establiments comercials que durant aquestes dates són especialment freqüents.

Per això, a partir de demà, tots els establiments comercials hauran de concloure la seva activitat a partir de les 20.00 hores, amb l’excepció de benzineres i establiment dedicats al comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat), farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària.

A més, tots els establiments comercials, centres comercials i recintes comercials que en disposin hauran de reduir al 50 % la capacitat dels pàrquings o espais destinats a l’estacionament de vehicles dels seus clients.

Igualment, quedarà prohibida l’obertura al públic els dissabtes, diumenges o festius dels establiments comercials i centres comercials que disposin de més de 700 metres quadrats de superfície destinada a exposició i venda al públic amb l’excepció dels establiments que exclusivament es trobin destinats al comerç essencial i a les farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària, que podran obrir amb una reducció de la seva capacitat del 30% respecte de l’ordinari en nivell 4.

Així mateix, es recomana que les visites als establiments comercials es facin de manera individual o un màxim de dues persones del mateix nucli de convivència, a excepció d’infants a càrrec, persones amb discapacitat o persones dependents.

Limitacions en l’àmbit de la restauració

Es manté la prohibició del servei de restauració en espais interiors dels establiments dedicats a aquesta activitat, excepte per a l’activitat de servei a domicili, que s’ha de dur a terme a porta tancada, i també de recollida de menjar i beure, que s’ha de dur a terme sense que els clients accedeixin a l’establiment. No es permet el consum a les barres dels establiments. Queda prohibida també la utilització de màquines recreatives, màquines de joc i similars en els interiors d’aquests establiments.

A partir d’ara, a més, els establiments esmentats només podran fer ús de les terrasses de les quals disposin des de la seva obertura fins a les 18.00 hores de cada dia i, a més, amb una capacitat reduïda al 75% de la capacitat màxima autoritzada.

Tots els establiments de restauració tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, que en cap cas pot superar les 00.00 h. A partir d’ara, entre les 18.00 h i 22.00 hores només es permet l’activitat de recollida de menjar preparat i begudes per als clients, sigui per emportar o per a la prestació de servei a domicili. Entre les 22.00 h i les 00.00 hores només es permet l’activitat de prestació de servei a domicili.

Resten exceptuats de la prohibició d’ús dels espais interiors els restaurants i les cafeteries d’hotels i allotjaments turístics, de centres sanitaris i sociosanitaris i de centres de formació i de treball, que només podran servir els propis clients o els propis professionals i no podran, en cap cas, obrir al públic en general.

Dies de Cap d'Any

També s'ha publicat el  Decret 24/2020, de 28 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures específiques en el territori de les Illes Balears per als dies de Cap d’Any, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 28/12/2020 - BOIB. Núm. 215. 29/12/2020 - BOIB Núm. 215. 29/12/2020]

[Foto: Infosalut / Gent a una terrassa / CC BY-NC-SA 4.0]

Què en diu la premsa
*29/12/2020 canal4diario.com - Formentera pasa a nivel 3 y se limitan las reuniones sociales a 6 personas.
*29/12/2020 ultimahora.es - El BOIB publica las nuevas medidas con las que Mallorca cierra 2020.
*29/12/2020 peiodicodeibiza.es - El BOIB publica las nuevas medidas con las que Baleares cierra 2020.

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19