Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Gestió en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 78, de 21 de març de 2020, es publica l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Objectiu

Amb motiu de l'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, i amb la finalitat de protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Tancament o restricció de la circulació per carretera

El Ministre de l'Interior podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Queden exceptuats:

 1. Els vehicles d'auxili en carretera.
 2. Els vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres.
 3. Els vehicles de distribució de medicaments i material sanitari.
 4. Els vehicles de recollida de residus sòlids urbans.
 5. Els vehicles destinats a la distribució d'aliments.
 6. Els transport de materials fundents.
 7. Els vehicles destinats a transport de combustibles.
 8. Els vehicles de transport de bestiar.
 9. Transport de mercaderies peribles.
 10. Els vehicles de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
 11. Els cotxes fúnebres.
 12. Altres vehicles que, no estant inclosos en els anteriors, els agents encarregats del control i disciplina considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població.

[Font: BOE núm. 78. 21/03/2020

[Foto: Infosalut / Avingudes de Palma / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19