Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Gestió de residus en la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 79 de 22 de març, s'ha publicat l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Objectiu

Establir les instruccions sobre gestió de residus procedents de domicilis, així com dels residus procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars en contacte amb COVID-19, durant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Així mateix, recull en el seu annex les recomanacions destinades al maneig domiciliari dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19, així com al maneig domiciliari dels residus en llars sense positius o quarantena. En aquest enllaç podeu consultar l'annex.

Instruccions de gestió de residus

Els residus procedents de llars, hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars en contacte amb COVID-19, es gestionaran conforme al que s'assenyala en les següents instruccions:

LLARS EN POSISIU

  • En llars amb positiu o en quarantena per COVID-19, les bosses de fracció resta generades, adequadament tancades seguint les recomanacions de l'apartat 1 de l'annex, es dipositaran exclusivament en el contenidor de fracció resto o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resto establert en l'entitat local.
  • En els sistemes de recollida humit-sec, les bosses es dipositaran en la fracció que indiqui l'entitat local i aquesta bossa rebrà el tractament indicat en l'apartat correspondent del BOE.
  • Queda terminantment prohibit dipositar aquestes bosses en els contenidors de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandó en l'entorn o en la via pública.

LLARS SENSE POSITIU O EN QUARANTENA

  • La gestió dels residus procedents de llars sense positiu o en quarantena per COVID-19, continuarà realitzant-se de la manera habitual conforme a la normativa ordinària de gestió de residus, tenint en compte les recomanacions de l'apartat 2 de l'annex, del BOE.

RECOLLIDES DIFERENCIADES

  • Es podran establir recollides diferenciada de les bosses procedents de centres/llocs on es doni un elevat nivell d'afectats per COVID-19 (residències, hotels hospitalitzats, etc.) mentre duri la crisi sanitària, donat l'elevat nivell de generació de residus associats. Aquestes bosses s'identificaran externament (per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar) i es dipositaran conforme al que estableixin les autoritats responsables de la recollida de residus.
  • Podeu consultar més informació en aquest enllaç, sobre aquest apartat (com gestionar aquestes bosses), així com d'altres aspectes informatius com la gestió dels residus en contacte amb COVID-19 procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, etc., així com d'aquells derivats de la desinfecció d'instal·lacions, i els residus en contacte amb COVID-19 com a guants, mascaretes, bates, etc., es consideraran com a residus infecciosos.

[Font: BOE. Núm. 79. 22/03/2020]

[Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Coronavirus / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19