Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Les autoritats sanitàries podran habilitar espais per ús sanitari

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 81, de 24 de març, s'ha publicat la instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, referent a l'habilitació de diferents espais per a ús sanitari, per part de les autoritats sanitaris.

Finalitat

La seva finalitat és establir criteris interpretatius d'acord amb les normes sobre l'adopció de mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19 i la declaració de la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb la nova normativa publicada i relacionada amb el COVID-19.

Habilitació d'espais per ús sanitari

En el context de vigència de l'estat d'alarma, i tenent en compte els seus objectius, entre els quals es troba contenir la progressió de la malaltia, i la normativa actual, en la qual es disposa entre d’altres coses, que les autoritats sanitàries competents de les comunitats autònomes podran habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que reuneixin les condicions necessàries per a parar esment sanitària, ja sigui en règim de consulta o d'hospitalització per raons justificades de salut pública.

I també tenint en compte la suspensió d'obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, situats en qualsevol part del territori nacional, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes puguin habilitar espais per ús sanitari en els locals citats per a la reglamentació corresponent, inclosos els Paradores de Turisme d'Espanya, que reuneixin les condicions necessàries per a donar assistència sanitària, ja sigui en règim de consulta o d'hospitalització. Això permetrà que aquests locals, aprop dels centres hospitalaris, puguin ser utilitzats per a ús sanitari.

[Font: BOE. Núm. 81. 24/03/2020]

[Foto: Barnimages / housekeeping / CC0 1.0 Universal]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19