Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Ús obligatori de mascareta durant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 142, de dia 20 de maig de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A conseqüència de l'accelerada evolució de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per a la COVID-19, i d’acord a la reglamentació jurídica corresponent, es dicten les següents normes

Ús de mascareta

Es regula l'ús obligatori de mascareta per part de la població, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Subjectes obligats

-Queden obligats a usar mascaretes en els espais assenyalats a l’apartat “Espais en els quals resulta obligatori l'ús de mascareta” les persones a partir de 6 anys.

-L'obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents suposats:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de mascareta.
  • Persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible el seu ús.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

Espais en els quals resulta obligatori l'ús de mascareta

  • Via pública.
  • Espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Efectes i vigència

Des de l'endemà al de la seva publicació en el BOE i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

[Font: BOE. Núm. 142. 20/05/2020]

[Foto: Infosalut / Dona a la plaça Espanya de Palma / CC BY-NC-SA 4.0]

Què en diu la premsa
*19/05/2020 mallorcadiario.com - Las mascarillas serán obligatorias en la calle desde este jueves.
*19/05/2020 diariodemallorca.es - La obligatoriedad en el uso de mascarillas comenzará este jueves.
*18/05/2020 mallorcadiario.com - Las mascarillas, obligatorias en la calle si no se puede guardar dos metros.
*18/05/2020 ultimahora.es - El uso de mascarillas, obligatorio en la vía pública y en espacios cerrados cuando no haya distancia mínima.

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19