Categoria: Farmacovigilància

Alerta sobre el Fluorouracilo a pacients amb dèficit de dihidropirimida

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha efectuat l'alerta sobre el Fluorouracilo, capecitabina, tegafur i flucitosina a pacients amb dèficit de dihidropirimidina deshidrogenasa

El Fluorouracilo és un anàleg de pirimidina d'administració parenteral, indicat en el tractament antineoplàsic de diversos tipus de càncer. També es troba comercialitzat en aplicació tòpica per al tractament de queratosis actínica hiperqueratósica. Capecitabina i tegafur són profármacos de fluorouracilo, d'administració oral, i també indicats en diversos tipus de neoplàsies (consultar les fitxes tècniques d'aquests medicaments per a informació detallada).

Les conclusions d'aquesta revisió han estat les següents:

- Es recomana realitzar proves de genotip i/o fenotip abans d'iniciar el tractament amb aquests medicaments.

- Els pacients amb deficiència completa de DPD no han de ser tractats amb fluorouracilo, capecitabina o tegafur. En aquells amb deficiència parcial de DPD ha d'iniciar-se el tractament amb una dosi reduïda, i el monitoratge dels nivells de fluorouracilo durant el tractament pot millorar el resultat clínic.

- L'absorció sistèmica després de l'administració tòpica de fluorouracilo és molt reduïda i, per tant, no es considera que aquest risc s'associï a aquesta via d'administració. Respecte a flucitosina, atès que habitualment no es pot retardar el tractament, la realització de proves de deficiència de DPD abans de l'inici del tractament no serà possible en la majoria de les ocasions. Es recomana fer proves de deficiència de DPD en cas de toxicitat per flucitosina.

- Malgrat les incerteses existents sobre els mètodes per a identificar la deficiència de DPD, es recomana realitzar proves de genotip i fenotip abans d'iniciar el tractament Proves de genotip.

Recomanacions per a professionals sanitaris:

- Sempre que sigui possible, realitzar proves de genotip i/o fenotip en els pacients candidats a tractament amb 5-fluorouracilo, capecitabina o tegafur abans d'iniciar el tractament. L'administració d'aquests fàrmacs està contraindicada en pacients amb deficiència completa de DPD.

- En pacients amb deficiència parcial de DPD en els quals no hi hagi una altra alternativa de tractament, monitorar els nivells de fluorouracilo en la mesura que sigui possible.

- Aquesta recomanació no és aplicable a capecitabina ja que no s'ha confirmat una bona correlació entre els nivells plasmàtics i la toxicitat.

- En pacients amb deficiència parcial de DPD, es recomana començar el tractament amb una dosi menor. No s'ha establert una dosi reduïda concreta per a aquests casos.

- Per a pacients tractats amb flucitosina, es recomana fer proves de deficiència de DPD en cas de toxicitat o sospita d'aquesta, ja que en la majoria de les ocasions aquestes proves no són possibles abans d'iniciar el tractament.

[Font: AEMPS. 11/05/2020]

[Foto: stevepb / Dolor de cabeza / Pixabay License]