Categoria: Ordenació farmacèutica

Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 27, de 24 de febrer de 2015, s'ha publicat la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual s'aprova la modificació de l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La reglamentació europea sobre l'ordenació farmacèutica és escassa i l'espanyola se basa en el prototipus mediterrani de farmàcia. L'ordenació de les oficines de farmàcia s'ha de dur a terme per les administracions sanitàries que estableixen els catàlegs i plantes farmacèutiques, i també les distàncies mínimes per a la distribució d'oficines de farmàcia.

Hi ha indicadors que ens informen de la necessitat d'efectuar reformes en el sistema legal de planificació farmacèutica i la necessitat de revisar les oficines de farmàcia autoritzades per tal de convocar nous concursos.

El concepte planta farmacèutica habilita la configuració d'un catàleg de farmàcia, així com la relació d'oficines de farmàcia existents i pendents d'adjudicació i garanteix una cobertura adequada de farmàcies en tot el territori.

Aquesta Llei 1/2015 modifica les Lleis 7 i 11 de 1998 i deroga el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, de modificació d'ordenació farmacèutica.   

[Fonts:  BOIB. Núm. 27. 24/02/2015 BOE. Núm. 56. 06/03/2015]

Notícies relacionades a Infosalut 
*17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - 
S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.