Categoria: Cicles formatius i universitat

Acord sobre el nivell de correspondència de títols universitaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la Direcció General de Política Universitària, per les quals es publiquen els Acords del Consell de Ministres, de 4 de setembre de 2015, i en els quals es determinen els nivells de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), dels Títols Universitaris Oficials de Llicenciats/Diplomats.

A principis de l'any 2015, la Direcció general de Política Universitària va començar el procediment administratiu per a la determinació de la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior de determinats títols oficials.

L'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i de l'Acreditació va emetre l'informe per a la citada correspondència de títols i posterioment el Consell d'Universitats va avaluar i informar favorablement la correspondència dels títols següents:

Totes aquestes titulacions universitàries es corresponen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

Així mateix, s'indica que el nivell 3 del MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions per a l'Educació Superior.

Aquestes diplomatures universitàries es corresponen amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

Així mateix, s'indica que el nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions per a l'Educació Superior.

[Font: BOE. Núm. 236. 02/10/2015]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]