Categoria: Formació continuada

Nou Decret sobre la qualitat de la formació continuada dels professionals sanitaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFCIB), el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven. La norma garantirà que la formació continuada que reben els professionals sanitaris és de qualitat i contribueix a la millora de l’assistència sanitària que reben els ciutadans.

L’objecte de la norma és la regulació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, òrgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries adscrit a la Conselleria de Salut. També regula el procediment d’acreditació d’activitats de formació continuada. Per altra banda, és objecte de la disposició normativa la regulació de la selecció i dels diferents tipus de col·laboracions dels experts en avaluació en els procediments d’acreditació de la formació continuada, com també les quanties de les indemnitzacions que se’n deriven. 

En particular, aquest Decret millora la representativitat i participació dels col·lectius professionals sanitaris a la CFCIB, i el funcionament i la transparència del procediment d’acreditació d’activitats de formació continuada sanitària i de selecció i indemnització dels experts avaluadors.

La Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFCIB) es va crear pel Decret 11/1999, de 19 de febrer, com a òrgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries, integrada en la Conselleria de Salut.

La promulgació d’aquest Decret està basada en raons d’interès general de la política sanitària i és necessari per donar resposta a les necessitats de formació dels professionals sanitaris balears, atès que s’ha volgut millorar el desplegament normatiu parcial fins ara vigent per tal de garantir l’eficàcia i l’eficiència del sistema de formació continuada a les Illes Balears, que ha de comptar amb una normativa completa i actualitzada.

[Fonts: Conselleria de Salut. 14/09/2018 BOIB. Núm. 114. 15/09/2018]

[Foto: Infosalut]

Calendari de formació