Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria del lloc de treball de director de la zona bàsica de salut de Migjorn

Convocatòria del lloc de treball de director de la zona bàsica de salut de Migjorn

En el BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2018, s'ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/directora de la Zona Bàsica de Salut de Migjorn de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, per presentar la documentació.

[Font: BOIB. Núm. 002. 04/01/2018]

[Foto: Son Llàtzer]