Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Modificació de la convocatòria del lloc de feina de director mèdic de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

Modificació de la convocatòria del lloc de feina de director mèdic de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

En el BOIB núm. 5, de dia 11 de gener de 2018, s’ha publicat la Resolució de modificació de la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

A la convocatòria anterior, publicada en el BOIB núm. 3, de 6 de gener de 2018, es van detectar errades al punt 1 de l’annex de les bases de la convocatòria. Ara es publiquen novament totes les bases per donar-hi més claredat.

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de presentar en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 005. 11/01/2018]

[Foto: IB-­Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/01/2018 - Es convoca el lloc de feina de director mèdic de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.