Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoquen les places de cap de servei d'Oftalmologia i de Cirurgia Maxil·lofacial de Son Espases

Es convoquen les places de cap de servei d'Oftalmologia i de Cirurgia Maxil·lofacial de Son Espases

En el BOIB núm. 80, de 28 de juny de 2018, s'han publicat les resolucions del director gerent del Hospital Universitari Son Espases, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió dels llocs de treball següents:

- Cap de servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Son Espases (Correcció d'errors).

- Cap de servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Son Espases (Correcció d'errors).

En els annexos d'aquestes resolucions podeu consultar les bases que regeixen cada convocatòria (annex 1) i el model de sol·licitud per participar-hi (annex 2).

Les persones interessades disposen de 20 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les resolucions en el BOIB.

[Fonts: BOIB. Núm. 080. 28/06/2018 - BOIB. Núm. 92. 26/07/2018]

[Foto: Infosalut]