Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Concurs oposició de FEA d’Otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de Balears

Concurs oposició de FEA d’Otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de Balears

En el BOIB núm. 118, de 25 de setembre de 2018, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals es convoquen els concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) d’Otorinolaringologia del Servei de Salut, a diversos sectors sanitaris de Balears.

Aquestes places estan incloses en les ofertes d'ocupació pública per als anys 2016 i 2017.

A l'Annex de cada resolució podeu consultar les bases de la convocatòria.

Sector sanitari de Migjorn (Hospital Son Llàtzer)

Es convoquen 2 places vacants, d’acord amb la distribució següent:

- 2 places per al torn lliure.

Sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses)

Es convoca 1 plaça vacant, d’acord amb la distribució següent:

- 1 plaça per al torn lliure.

Sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca)

Es convocquen 2 places vacants, d'acord amb la distribució següent:

- 2 places per al torn lliure.

Sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases)

Es convoquen 8 places vacants, d'acord amb la distribució següent:

- 8 places per al torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per exercir les funcions que es derivin del nomenament.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és d'un mes, comptador des de l'endemà de data de publicació d'aquestes resolucions. Si l'últim dia és inhàbil, el termini s'ha d'entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.

[Font: BOIB. Núm. 118. 25/09/2018]

[Foto: Hospital Son Llàtzer. Servei d'Otorrinolaringologia]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/01/2019 - Aprovades les llistes definitives d’otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de balears.