Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Termini en execució d’una sentència sobre l’oposició de metge d’urgències hospitalàries d’Eivissa

Termini en execució d’una sentència sobre l’oposició de metge d’urgències hospitalàries d’Eivissa

En el BOIB núm. 156, de dia 13 de desembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre de 2018 per la qual, en execució d’una sentència, es dona un termini de vint dies hàbils a la persona recurrent per a que presenti la documentació requerida a la base 11.2 de la convocatòria del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa d’urgències hospitalàries corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat el mes de febrer de 2010.

En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data en què es publiqui aquesta resolució en el BOIB, la persona interessada ha de presentar els documents especificats en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de dia 13 de desembre

[Font: BOIB. Núm. 156. 13/12/2018]

[Foto: IB­Salut]