Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció primària de Mallorca

Convocatòria de cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció primària de Mallorca

En el BOIB núm. 15, del 2 de febrer de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de gener de 2019, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Foto: Infosalut]

[Font: BOIB. Núm. 15. 02/02/2019]