Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria d’una plaça de tècnic en radiodiagnòstic a l’Hospital Son Llàtzer

Convocatòria d’una plaça de tècnic en radiodiagnòstic a l’Hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 23, de dia 21 de febrer de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de febrer 2019 per la que s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant temporal de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 23. 21/02/2019]

[Foto: Infosalut]

Noticies relacionades a Infosalut
*10/04/2019 - Adjudicacions de diverses places als Hospitals Son Espases, Mateu Orfila i Son Llàtzer.