Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòries de personal subaltern de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

Convocatòries de personal subaltern de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

En el BOIB núm. 40, de dia 28 de març de 2019, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut (IB-Salut), de 20 de març de 2019, per la que es convoquen, pel procediment de concurs, les següents convocatòries,  corresponets a la plantilla del l’Hospital Universitari Son Llàtzer:

-Cap de personal subaltern sanitari.

-Cap de personal subaltern dependent del Servei de Logística.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 40. 28/03/2019]

[Foto: Infosalut]