Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de places de cap de servei de l’Hospital Mateu Orfila i l’Hospital de Manacor

Convocatòria de places de cap de servei de l’Hospital Mateu Orfila i l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 41, de dia 30 de març de 2019, s’han publicat les Resolucions del director gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, de dia 27 de març de 2019, i de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, de 22 de març de 2019, per les quals es convoquen els llocs de feina següents:

Cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Mateu Orfila.

Cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospial de Manacor.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 41. 30/03/2019]

[Foto: Infosalut]