Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria d’una plaça d’administratiu A1 i una de C1 a l’Hospital de Manacor

Convocatòria d’una plaça d’administratiu A1 i una de C1 a l’Hospital de Manacor

En els BOIB núm. 41, de dia 30 de març de 2019, i núm. 42, de dia 2 d’abril de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 25 de març de 2019, per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor, les places següents:

- Una plaça del grup tècnic de la funció administrativa (A1).

- Una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1). 

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Fonts: BOIB. Núm. 41. 30/03/2019BOIB. Núm. 42. 02/04/2019]

[Foto: Infosalut]

Noticies relacionades a Infosalut
*10/07/2019 - Adjudicació d’una plaça de tècnic administratiu A1 de l’Hospital de Manacor.