Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans S’aprova el Decret pel qual es creen diverses categories d’infermeria

S’aprova el Decret pel qual es creen diverses categories d’infermeria

El Consell de Govern ha aprovat el Decret de categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, pel qual es creen les categories d’infermer o infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, en infermeria del treball, en infermeria pediàtrica i en infermeria pediàtrica. A més, es modifica la denominació de la categoria d’infermer obstetricoginecològic o infermera obstetricoginecològica.

És necessari que l’Administració sanitària faci constantment adaptacions organitzatives per adequar-se a les noves necessitats i per millorar la qualitat de l’assistència, cosa que implica que hi hagi unes categories professionals adequades i adaptades a les necessitats del moment i que incorporin les persones que estiguin més preparades professionalment per cobrir aquestes necessitats.

El reconeixement d’aquestes noves categories dona resposta a les necessitats de l’Administració d’adaptar-se a noves funcions més específiques i necessàries i reconeix unes especialitats que, de fet, ja existien.

Amb aquesta premissa, en l’àmbit del personal estatutari sanitari de formació professional el Decret crea també la categoria de tècnic mitjà / tècnica mitjana en emergències sanitàries (subgrup C2) i modifica la denominació de la categoria d’auxiliar d’infermeria (subgrup C2).

En l’àmbit del personal estatutari de gestió i serveis de formació universitària es creen les categories de tècnic/tècnica superior de prevenció de riscs laborals (subgrup A1); arquitecte/arquitecta (subgrup A1); enginyer/enginyera de camins, canals i ports (subgrup A1); tècnic/tècnica superior en estadística i en metodologia de la recerca (subgrup A1); tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica (subgrup A1); tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica (subgrup A1); tècnic/tècnica superior d’administració i gestió (subgrup A1); tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals (subgrup A2); tècnic/tècnica de gestió de documentació (subgrup A2); tècnic/tècnica de gestió en estadística (subgrup A2), i arquitecte tècnic / arquitecta tècnica (subgrup A2), i s’extingeixen les categories de grup tècnic de la funció administrativa (subgrup A1) i de personal tècnic titulat de grau mitjà (subgrup A2).

Així mateix, es modifiquen la denominació i el requisit de titulació de la categoria de bibliotecari/bibliotecària (subgrup A1) i les funcions de la categoria del grup de gestió de la funció administrativa (subgrup A2).

En l’àmbit del personal estatutari de gestió i serveis de formació professional es crea la categoria de tècnic/tècnica superior especialista en sistemes i tecnologies de la informació (subgrup C1) i la categoria de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061 (subgrup C2). Així mateix, es modifica la denominació de totes les categories de tècnic/tècnica especialista (subgrup C1) i la denominació, les funcions i les retribucions de la categoria de conductor/conductora (subgrup C2).

[Font: Conselleria de Salut. 24/05/2019]

[Foto: Infosalut]