Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Adjudicacions de llocs de treball de la Gerència APM

Adjudicacions de llocs de treball de la Gerència APM

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 3 de juny de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (APM).

 

 

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 56, de dia 27 d’abril de 2019.

- La plaça s’ha adjudicat a Olga Merino Sandoval.

En el BOIB núm 80, de dia 15 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 3 de juny de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup de Comptabilitat i Pressuposts de la Gerència d’APM.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 35, de dia 16 de març de 2019.

- La plaça s’ha adjudicat a Antonio Vich Cloquell.

[Fonts: BOIB. Núm. 78. 13/06/2019 - BOIB. Núm. 80. 15/06/2019]

[Foto: Infosalut / Gerència d’Atenció Primària de Mallorca / CC0 1.0 Universal ]

Notícies relacionades a Infosalut
*30/04/2019 - Convocats els llocs de cap de grup de Concerts de l’IB-Salut i director/a de zona de Serra Nord d’APM.
*20/03/2019 - Convocatòria de la plaça de cap de grup de Comptabilitat i Pressuposts de la GAP Mallorca.