Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocat el lloc de feina de subdirector d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació de l’IB-Salut

Convocat el lloc de feina de subdirector d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 108, de dia 6 d’agost de 2019, s’ha publicat Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 5 d’agost de 2019, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB Núm. 108. 06/08/2019]

[Foto: IB-Salut]