Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans L'IB-Salut convoca els llocs de director mèdic, subdirector mèdic i director d’Infermeria

L'IB-Salut convoca els llocs de director mèdic, subdirector mèdic i director d’Infermeria

En el BOIB núm. 110, de dia 10 d’agost de 2019, s’han publicat les Resolucions de la consellera de Salut i Consum, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de lliure designació, els llocs de feina de director mèdic, subdirector mèdic i director d'infermeria, a diversos sectors sanitaris de Mallorca:

-Director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca (Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció.

-Subdirector mèdic / subdirectora mèdica dels Sectors Sanitaris de Tramuntana i Llevant (Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció.

-Director/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 110. 10/08/2019]

[Foto: Govern de les Illes Balears]