Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llista de persones aspirants seleccionades en el concurs de fisioteràpia

Llista de persones aspirants seleccionades en el concurs de fisioteràpia

En el BOIB núm. 116, de dia 24 d’agost de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 5 d’ agost de 2019 per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 116. 24/08/2019]

[Foto: CS Casa del Mar]

Notícies relacionades a Infosalut
*26/02/2019 - Borsa extraordinària per cobrir places de l’especialitat fisioteràpia de la CAIB (Menorca)