Categoria: Estudis i projectes

Intervenció sanitària eficient a Espanya l'any 2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut de les Illes Balears ha participat en la publicació d'un article sobre una intervenció sanitària eficient a Espanya l'any 2020. També hi han participat la Universidad Autónoma de Madrid, Lilly España, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra i la Universidad Carlos III.

Carlos Campillo-Artero, metge del Servei de Salut de les Illes Balears, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "¿Qué es una intervención sanitaria eficiente en España en 2020?" a la revista Gaceta Sanitaria.

Fa més de quinze anys que a Gaceta Sanitaria es va publicar l'article titulat «Què és una tecnologia sanitària eficient a Espanya?». El creixent interès per fixar el preu de les noves tecnologies en funció del valor que aquestes proporcionen als sistemes de salut i l'experiència acumulada pels països del nostre entorn fan oportú revisar què és una intervenció sanitària eficient a Espanya l'any 2020. L'anàlisi de cost-efectivitat continua sent el mètode de referència per a maximitzar els resultats en salut de la societat amb els recursos disponibles. La interpretació dels seus resultats requereix establir uns valors de referència que serveixin de guia sobre el qual constitueix un valor raonable per al sistema sanitari. Els llindars d'eficiència han de ser flexibles i dinàmics, i actualitzar-se periòdicament. La seva aplicació ha d'estar basada en la gradualitat i la transparència, considerant, a més, altres factors que reflecteixin les preferències socials. Encara que la fixació dels llindars correspon als decisors polítics, a Espanya pot ser raonable utilitzar uns valors de referència com a punt de partida que podrien estar compresos entre els 25.000 i els 60.000 euros per any de vida ajustat per qualitat. No obstant això, en l'actualitat, més que la determinació de les xifres exactes d'aquest llindar, la qüestió clau és si el Sistema Nacional de Salut està preparat i disposat a implantar un model de pagament basat en el valor, que contribueixi a aconseguir la gradualitat en les decisions de finançament i, sobretot, a millorar la previsibilitat, la consistència i la transparència del procés.

Referència de l'article
Sacristán JA, Oliva J, Campillo-Artero C, Puig-Junoy J, Pinto-Prades JL, Dilla T, et al. ¿Qué es una intervención sanitaria eficiente en España en 2020? Gac Sanit. 2020;34(2):189-93. doi: 10.1016/j.gaceta.2019.06.007. PubMed PMID:31558385.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Espases / CC BY-NC-SA 4.0]