Categoria: Estudis i projectes

Ús del trastuzumab perioperatiu, capecitabina i oxaliplatí en pacients amb HER2-positiu gàstric resecable o adenocarcinoma de la unió gastroesofàgica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en la fase II de l'assaig NEOHX sobre l'ús del trastuzumab perioperatiu, capecitabina i oxaliplatí en pacients amb HER2-positiu gàstric rejectable o adenocarcinoma de la unió gastroesofàgica. També hi han participat diferents centres espanyols.

Esther Falcó, oncòloga de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Perioperative trastuzumab, capecitabine and oxaliplatin in patients with HER2-positive resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: NEOHX phase II trial" a la revista European Journal of Cancer.

La quimioteràpia perioperatòria millora la supervivència total (ST) i la supervivència sense malaltia (SSM) comparada amb només cirurgia en pacients amb adenocarcinoma gàstrica resecable (AG) o adenocarcinoma de la unió gastroesofàgica (AUGE). L'addició del trastuzumab a la quimioteràpia millora els resultats en pacients amb càncer gàstric avançat HER2-positiu (CG) i es volia explorar el seu paper en l'entorn perioperatiu.

Aquest assaig espanyol, multicèntric, obert en fase II avaluava l'eficàcia i toxicitat de l'ús de la capecitabina perioperatòria, oxaliplatí i trastuzumab (XELOX-T) en pacients amb HER2-positiu resecable AG o AUGE. El punt final primari era divuit mesos SSM, i els punts secundaris incloïen resposta patològica completa (rPC), nivell rejecció R0, ST i toxicitat.

Aquestes dades suggereixen XELOX-T perioperatius en pacients amb HER2-positiu AG i AUGE és factible i activa. Es justifica una major investigació en estudis aleatoris.

Referència de l'article
Rivera F, Izquierdo-Manuel M, García-Alfonso P, Martínez de Castro E, Gallego J, Limón ML, et al. Perioperative trastuzumab, capecitabine and oxaliplatin in patients with HER2-positive resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: NEOHX phase II trial. Eur J Cancer. 2021;145:158-67. doi: 10.1016/j.ejca.2020.12.005. PubMed PMID:33485079.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: unsplash.com / City people walking blur / CC-by-sa-2.0]