Categoria: Estudis i projectes

Efecte cardioprotector dels antimalàrics en pacients amb lupus

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en un estudi basat en les dades del registre RELESSER sobre els factors associats a la insuficiència cardíaca on s'analitza l'efecte cardioprotector dels antimalàrics en pacients amb lupus. També hi han participat diferents centres espanyols.

Antonio Juan Mas, reumatòleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Antimalarials exert a cardioprotective effect in lupus patients: Insights from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Register (RELESSER) analysis of factors associated with heart failure" a la revista Seminars in Arthritis and Rheumatism.

Els factors associats amb la fallada cardíaca crònica (FCC) en pacients amb lupus sistèmic eritematós (LSE) han rebut poca atenció. Informació recent sobre l'ús de la hidroxicloroquina en el tractament de la infecció SARS-CoV-2 han posat en dubte la seva seguretat cardíaca. Els factors associats a la FCC, incloent-hi teràpies antimalàriques, es varen analitzar en una gran cohort multicèntrica de LSE.

Es va realitzar un estudi transversal incloent-hi tots els pacients amb LSE (criteri ACR-1997) inclosos al registre RELESSER, basat en dades recollides històricament. Els pacients amb FCC abans del diagnòstic de LSE es varen excloure. Es va elaborar una anàlisi multivariable explorant els factors associats amb la FCC.

Els pacients amb LSE i FCC experimenten una LSE més severa. El tractament amb antimalàrics sembla que confereixen un efecte cardioprotector.

Referència de l'article
Rúa-Figueroa I, Rúa-Figueroa D, Pérez-Veiga N, Anzola AM, Galindo-Izquierdo M, Calvo-Alén J, et al. Antimalarials exert a cardioprotective effect in lupus patients: Insights from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Register (RELESSER) analysis of factors associated with heart failure. Semin Arthritis Rheum. 2022;151946. doi: 10.1016/j.semarthrit.2021.11.012. PubMed PMID: 35033377.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]