Categoria: Estudis i projectes

La durada de la baixa laboral com a possible marcador de funcionalitat i gravetat de la malaltia en la depressió

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha participat en la publicació d'un estudi sobre l'impacte de la depressió a la feina i com la durada de la baixa laboral relacionada amb la depressió podria ser un possible indicador i resultat per mesurar la funcionalitat en la depressió. 

Miquel Roca, investigador del IUNICS-IdISBa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol: "Sick leave duration as a potential marker of functionality and disease severity in depression" a la revista International Journal of Psychiatry in Clinical Practice.

Aquesta revisió va basar-se en una cerca bibliogràfica i en l'opinió d'experts sorgida durant una reunió virtual de psiquiatres europeus que es va convocar per debatre aquest tema.

Les proves actuals demostren que la durada de la baixa laboral per depressió es troba influenciada per múltiples factors relacionats amb la malaltia, el pacient i la feina, juntament amb les actituds socials cap a la depressió i les condicions socioeconòmiques.

Una àmplia varietat de tractaments farmacològics i no farmacològics i intervencions basades en la feina són eficaces per a reduir la durada de la baixa laboral relacionada amb la depressió i/o facilitar la tornada a la feina.

Proves recents del món real mostraren que els pacients tractats amb monoteràpia antidepressiva semblen recuperar la seva vida laboral de forma més ràpida que els que reben una teràpia combinada.

Encara que va descobrir-se que la durada de la baixa laboral relacionada amb la depressió es correlaciona amb la gravetat dels símptomes depressius, aquest fet no pot emprar-se de forma aïllada com un marcador viable de la gravetat de la malaltia.

Donada la seva naturalesa multifactorial, la durada de la baixa laboral relacionada amb la depressió no és, per si mateixa, una mesura de resultat viable de la gravetat de la depressió, però podria emprar-se com a resultat secundari juntament amb  mesures de gravetat més formals i també pot representar una mesura útil de la funcionalitat en la depressió.

Referència de l'article
Volz H-P, Bartečků E, Bartova L, Bessa J, De Berardis D, Dragasek J, et al. Sick leave duration as a potential marker of functionality and disease severity in depression. Int J Psychiatry Clin Pract. 2 apr 2022;1-11. doi: 10.1080/13651501.2022.2054350. PubMed PMID: 35373692.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Pixabay / Pensamiento desesperado / Pixabay License]