Categoria: Estudis i projectes

Cercant noves opcions farmacològiques per a la depressió adolescent: estudi preclínic amb una perspectiva de sexe

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El grup de Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), del IUNICS i de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat un article sobre l'exploració a nivell preclínic de possibles noves opcions farmacològiques per a la depressió adolescent des de una perspectiva de sexe.

Sandra Ledesma-Corvi, Elena Hernández-Hernández i M Julia García-Fuster, investigadores de l'IdISBa i el IUNICS-UIB, han publicat l'article amb el títol "Exploring pharmacological options for adolescent depression: a preclinical evaluation with a sex perspective" a la revista Translational psychiatry.

Existeix una necessitat urgent de desenvolupar noves opcions de tractament farmacològic per a la depressió en la població adolescent, i per assegurar un resultat òptim de translació a la clínica, el sexe s'hauria d'incloure com a variable biològica en tots els estudis preclínics. En aquest context, aquest estudi va comparar el potencial antidepressiu de la ketamina i el cannabidiol, amb l'estàndard fluoxetina, en rates adolescents exposades a deprivació materna (com a model d'estrès primerenc al principi de la vida), mentre s'incloïa la perspectiva del sexe. Els resultats principals van demostrar que tant la ketamina com el cannabidiol presenten un potencial antidepressiu en rates mascles adolescents, tot i que la seva eficàcia depenia de l'exposició prèvia a estrès, així com de la durada del tractament. Per contra, les rates femelles no responien als tractaments realitzats (excepte per certs beneficis induïts per la ketamina), cosa que demostra la necessitat de caracteritzar més en detall els tractaments adequats per a aquest sexe en particular. Aquestes troballes poden tenir ramificacions translacionals, ja que la ketamina o el cannabidiol es podrien avançar a estudis clínics com a possibles antidepressius per a la població adolescent deprimida, però no abans d'aprofundir a escala preclínica en la seva seguretat a llarg termini i/o en el balanç entre els efectes beneficiosos vs. nocius per a ambdós sexes.

Referència de l'article
Ledesma-Corvi S, Hernández-Hernández E, García-Fuster MJ. Exploring pharmacological options for adolescent depression: a preclinical evaluation with a sex perspective. Transl Psychiatry. 2022 Dec 1;12(1):220. doi: 10.1038/s41398-022-01994-y. PubMed PMID: 35650182.

Enllaços Bibliosalut Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Sarah Fleming / Sister ratties / Attribution 2.0 Generic]