Categoria: Estudis i projectes

La cocaïna en l'adolescència afecta de forma diferencial a la posterior sensibilització psicomotora en un model animal

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El grup de investigació de Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i del IUNICS a la Universitat de les Illes Balears, ha participat en la publicació d'un estudi sobre com la cocaïna en l'adolescència afecta de forma diferencial a la posterior sensibilització psicomotora i als perfils epigenètics en rates mascle adultes amb fenitipus afectius divergents.

M Julia García-Fuster, investigadora de l'IdISBa i el IUNICS-UIB, ha publicat un article derivat d'una col.laboració amb investigadors de la Universitat de Michigan amb el títol "Adolescent cocaine differentially impacts psychomotor sensitization and epigenetic profiles in adult male rats with divergent affective phenotypes" a la revista Frontiers in Psychiatry.

El consum de drogues en l'adolescència prediu de manera fiable una major probabilitat d'addicció en l'edat adulta, però no tots els individus es veuen afectats per igual. Per a explorar les bases biològiques d'aquesta reactivitat diferencial a l'experiència primerenca amb les drogues, utilitzem un model genètic amb fenotips afectius divergents en rates i avaluem l'impacte de l'exposició a la cocaïna en l'adolescència sobre la sensibilització psicomotriu en l'edat adulta.
El model cria rates en funció de la seva resposta locomotora en un ambient nou, generant rates amb baixa locomoció (bLR) o alta resposta locomotora (bHR). Aquestes rates també presenten fenotips afectius divergents, com per exemple les rates bHR són més sensibles als efectes psicomotors de la cocaïna en l'etapa adulta i recuperen més fàcilment el comportament de cerca de drogues després d'una exposició prolongada a la cocaïna i/o l'abstinència. En aquest estudi es descobreix que un règim de set dies d'administració amb cocaïna (15 mg/kg/dia) durant l'adolescència o l'edat adulta produïa sensibilització psicomotora només en les rates bHRs, mentre que una doble exposició a la cocaïna evitava una major sensibilització, la qual cosa suggereix límits en la neuroplasticitat. Per contra, la cocaïna en l'adolescència en rates bLRs va canviar el seu fenotip resistent, fent-los més sensibles a la cocaïna en l'edat adulta després de la cocaïna en l'adolescència. Per a començar a explorar els correlats neurals d'aquests fenotips conductuals, avaluem dues modificacions epigenètiques de la cromatina funcionalment oposades implicades en la responsabilitat de l'addicció, l'acetilació permissiva (ac) i la trimetil·lació repressiva (me3) en la Histona 3 Lisina 9 (H3K9), en quatre subregions estriatals. En bHRs, s'observa una disminució de H3K9me3 i un augment d'acH3K9 en el nucli accumbens (NAc), nucli associat amb la sensibilització a la cocaïna. En les rates bLRs, la combinació de l'exposició a la cocaïna en l'adolescència i en l'edat adulta, que condueix a una major resposta a un desafiament de cocaïna, també va augmentar acH3K9 en aquest nucli. Així, l'experiència amb la cocaïna en l'adolescència interactua amb els antecedents genètics per a provocar diferents perfils conductuals rellevants per a l'addicció en l'edat adulta, amb modificacions concurrents en els perfils epigenètics d'histones en el NAc que s'associen amb la sensibilització a la cocaïna i amb la metaplasticitat.

Referència de l'article
Parsegian A, García-Fuster MJ, Hebda-Bauer E, Watson SJ, Flagel SB, Akil H. Adolescent cocaine differentially impacts psychomotor sensitization and epigenetic profiles in adult male rats with divergent affective phenotypes. Front Psychiatry. 2022 Oct 12;13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1024617. PubMed PMID: 36311521.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Marco Verch Professional Photographer / Man holding pack of cocaine / CC BY 2.0]