Categoria: Estudis i projectes

Modulació per guiar tenogènesi en bioenginyeria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en un estudi, amb la Universitat de Minho com a institució promotora d'aquesta investigació, on s'analitza com guiar la tenogènesi de cèl·lules mare mitjançant la modulació de la senyalització del factor de creixement i les indicacions biofísiques a escala cel·lular en construccions de bioenginyeria.

Manuel Gomez-Florit, investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Guiding Stem Cell Tenogenesis by Modulation of Growth Factor Signaling and Cell-Scale Biophysical Cues in Bioengineered Constructs" a la revista Advanced Functional Materials.

Les lesions tendinoses i les tendinopaties són problemes de salut cada cop més freqüents que actualment no tenen tractaments eficaços. L'enginyeria de teixits ofereix estratègies prometedores per potenciar l'escassa capacitat regenerativa innata dels tendons. En aquest context, es pot explorar l'aprofitament simultani de senyals físics i bioquímics mitjançant sistemes de bastida dissenyats per promoure una resposta tenogènica més gran de les cèl·lules mare. En aquest treball es combinen nanopartícules polimèriques amb impressió molecular (MINPs) contra el factor de creixement transformant (TGF)-beta 3 amb hidrogels anisotròpics bioinspirats per produir construccions inductores de tenogènesi. Els MINP s'imprimeixen primer en fase sòlida contra un epítop del TGF-beta 3, aconseguint una afinitat comparable a la dels anticossos monoclonals. A continuació, les MINP i les microfibres amb resposta magnètica s'encapsulen juntament amb cèl·lules mare derivades de teixit adipós dins hidrogels a base de gelatina, aplicant un camp magnetoestàtic durant la gelificació per alinear les microfibres.

La microestructura anisotròpica creada guia unidireccionalment el creixement i elongació cel·lular, mentre que els MINP actuen com a receptors artificials del TGF-beta 3, potenciant la seva acció paracrina al microentorn cel·lular. La combinació dels dos estímuls resulta eficaç per augmentar la senyalització de TGF-beta, que promou l'expressió de gens associats al tendó i la síntesi proteica corresponent, cosa que suggereix que els senyals microestructurals i el segrest de biomolècules actuen en tàndem per dirigir el compromís de la destinació cel·lular. En general, aquest sistema recapitula en la imatge futura.

Aquesta investigació també està relacionada amb altres dues investigacions publicades pel mateix grup d'investigació, trobareu els texts complets a Docusalut:

Referència de l'article
Teixeira SPB, Pardo A, Bakht SM, Gomez‐Florit M, Reis RL, Gomes ME, et al. Guiding Stem Cell Tenogenesis by Modulation of Growth Factor Signaling and Cell‐Scale Biophysical Cues in Bioengineered Constructs. Adv Funct Mater. 2024 Feb 16. doi: 10.1002/adfm.202312961.

Enllaços Bibliosalut | logo docusalut 16Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: BPSO Menorca]