Un grup d’infermeres de l’Hospital de Manacor, mitjançant la Comissió d’Investigació d’Infermeria, ha creat un grup específic per estudiar la punció vascular assistida per mitjà d’ecografies (ultrasò), és a dir, per trobar allò que es denomina vies venoses difícils en determinats pacients.

Segons expliquen els membres d’aquest grup de recerca, que es reuneix periòdicament, la canalització de vies venoses és una tècnica molt freqüent en la pràctica clínica, que resulta imprescindible per aplicar una gran varietat de tractaments de problemes de salut o per al diagnòstic de malalties; però de vegades els professionals troben dificultats per canalitzar una via venosa a causa de circumstàncies del pacient o de situacions relacionades amb la malaltia que pateix. Aquesta situació es denomina via venosa difícil. Fer front a una via venosa difícil pot ser un repte per al professional i per al pacient, ja que de vegades l’aplicació d’un tractament o el diagnòstic d’una malaltia depenen de la col·locació d’aquest dispositiu venós.

Llegeix més...

Els laboratoris Sanifit, empresa associada a BIOIB, dirigeixen un consorci de cooperació publicoprivada per desenvolupar el fàrmac experimental SNF472 fins a la fase II, tot un referent per als malalts de diàlisi. La investigació es duu a terme conjuntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Son Llàtzer.

El MINECO, un dels projectes RETOS, ha invertit prop d’un milió d'euros en la investigació. 

Al mateix temps, s’efectuaran diversos treballs in vitro i in vivo en els quals també hi estan implicades les tres entitats.

Llegeix més...

El grup de Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular (TERCIT) de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) desenvolupa un projecte de recerca sobre nous implants bucals que millorin la integració amb els teixits tous de la geniva i previnguin les infeccions bacterianes causants de la periimplantitis, amb l’objectiu de reduir les taxes de fracàs dels implants bucals.  

El projecte actual, que compta amb estudis previs, ha obtingut una ajuda econòmica de l’Osteology Foundation (Suïssa). 

La recerca, liderada per la doctora Marta Monjo, desenvolupa nous implants de titani nanoestructurats i recoberts amb flavonoides, uns composts presents en fruites i verdures.

Llegeix més...

Tomàs Ripoll Vera ha presentat a la UIB la seva tesi doctoral titulada Miocardiopatía hipertrófica: estudio de la correlación genotipo-fenotipo en una población insular portadora de una idéntica mutación en el gen TNNT2, on investiga la miocardiopatia hipertròfica, una de les malalties cardíaques hereditàries més comunes. 

Tomás Ripoll, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Son Llàtzer ha realitzat la tesi en el marc de l’activitat investigadora de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). La investigació ha estat dirigida pel doctor Lorenzo Monserrat, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de la Corunya. 

Aquesta recerca estableix una relació entre la mutació Arg92Gln en el gen de la troponina T (TNNT2) i l’evolució de la miocardiopatia hipertròfica, aportant  noves dades, entre les quals es troba una alta prevalença en la mutació del gen TNNT2, que podria explicar-se per l’origen insular de la població objecte de l'estudi, i l’endogàmia vinculada a aquesta població.

Llegeix més...

La tesi doctoral de Carlo Rakso Bonarriba Beltrán, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga els mecanismes de formació dels càlculs d’oxalat càlcic monohidrat papil·lar, un tipus de càlcul renal sobre el qual encara hi ha llacunes que dificulten l’èxit en el tractament. La tesi, que s’ha fet en el marc de l’activitat investigadora del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), l’han dirigida el doctor Fèlix Grases, del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Enrique Pieras, de l’Hospital Universitari Son Espases.

La tesi s’ha centrat en els càlculs d’oxalat càlcic monohidrat papil·lar i, concretament, en el paper que tenen l’estrès oxidatiu i les lesions en el teixit epitelial en l’origen d’aquesta tipologia de càlcul renal. Amb aquest objectiu, es va dur a terme un estudi en el qual varen participar 60 pacients, 30 amb litiasi d’oxalat càlcic monohidrat (COM) papil·lar i 30 amb litiasi d’oxalat càlcic dihidrat (COD). A tots els pacients se’ls va fer una història clínica detallada i una anàlisi del càlcul renal, una anàlisi bioquímica d’orina de 24 hores, una anàlisi del potencial d’oxidació-reducció (redox) en orina i una anàlisi bioquímica de sang.

Els resultats de l'estudi indiquen que l’estrès oxidatiu està associat a una lesió del teixit papil·lar, i que aquest és l’origen de les calcificacions intrapapil·lars. Així mateix, la continuació d’aquest procés és deguda a moduladors i a deficiències en inhibidors de la cristal·lització. Per tot això, la identificació i l’eliminació de les causes de la lesió poden prevenir episodis recurrents en pacients amb càlculs d’oxalat càlcic monohidrat papil·lar.

Llegeix més...

Els investigadors del grup de recerca en Evidència, Estils de Vida i Salut de la Universitat de les Illes Balears, adscrits a l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS, UIB-CAIB), han publicat un estudi a la revista científica European Journal of Preventive Cardiology en el qual avaluen l’efectivitat de l’eina Heart Age, una eina en línia per calcular i expressar de manera senzilla el risc cardiovascular.

Mitjançant aquest estudi fet amb la participació de 3.153 pacients s’ha demostrat l’efectivitat de l’eina per incrementar la consciència sobre el risc cardiovascular i promoure canvis d’hàbits per poder baixar el risc de patir malalties cardiovasculars.

Llegeix més...

Un equip d’investigadors dels Hospitals Son Llàtzer i Son Espases i de la UIB avaluaran l’efectivitat d’una dieta mediterrània baixa en calories combinada amb activitat física i teràpia conductual per prevenir malalties cardiovasculars. 

El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la Universitat de les Illes Balears, investigadors dels Serveis de Cardiologia i Medicina Interna de l’Hospital Son Llàtzer i del Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases participen de forma conjunta en el projecte de recerca Predimed Plus. En aquest projecte hi participen vint grups de recerca integrats el CIBERobn.

Els investigadors de Balears estan dirigits pel doctor Josep Antoni Tur Marí, catedràtic de Fisiologia de la UIB i realitzaran un seguiment a 300 pacients voluntaris de Mallorca.

Llegeix més...

Aquest innovador treball, desenvolupat en col·laboració amb el Centre Espanyol de Recerca Oncològica, ha estat presentat durant la Setmana de la Unió Europea de Gastroenterologia de 2013, que ha tengut lloc a Berlín.

El Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Comarcal d’Inca, encapçalat pel doctor José Reyes, ha participat en la descripció d’una nova via genètica per al tumor carcinoide gàstric. Aquesta patologia consisteix en l’aparició d’un tipus de tumor situat a la zona gàstrica, derivat de les cèl·lules enterocromafins. Pel que fa al sexe o l’edat, no hi ha un tipus de perfil gaire definit de pacients que la pateixin. No obstant això, es distingeixen tres subtipus de tumor carcinoide gàstric en els quals sí que hi ha característiques més definides.

Llegeix més...

El doctor Daniel Hervás, pediatre de l’Hospital Comarcal d’Inca, desenvolupa estudis epidemiològics en col·laboració amb investigadors de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) per tal de determinar quins són els factors meteorològics que, durant la infantesa, influeixen en diverses malalties com ara l’asma, la bronquiolitis, la gastroenteritis o la faringoamigdalitis, entre d’altres, i en quina mesura ho fan. Aquests treballs revelen que la combinació de factors meteorològics i l’escolarització podria predir les exacerbacions de l’asma en infants atesos en un servei d’urgències pediàtriques.

Llegeix més...

L’Àrea de Salut de Menorca és pionera a les Illes Balears en la realització d’un estudi que pretén caracteritzar la població d’infants amb diagnòstic del trastorn de l’espectre autista (TEA) a partir de l’observació i les històries clíniques dels pacients. Es tracta d’un treball de l’Equip d’Avaluació i Diagnòstic de la Sociabilitat i la Comunicació (EADISOC) que du a terme el metge resident Aldo Raviolo i que es desenvoluparà durant els pròxims tres anys.

Amb aquest estudi transversal s’analitzaran alguns aspectes com ara l’edat dels pacients, on es troben les alteracions més importants, quins són els possibles factors de risc o quin especialista detecta els senyals d’alerta. Tota aquesta informació permetrà dibuixar un mapa molt complet sobre la realitat dels trastorns de l’espectre autista a Menorca.

Llegeix més...