Categories: Noves tecnologies, Qualitat

L'Hospital Mateu Orfila incorpora una nova tècnica diagnòstica del càncer de mama

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Hospital Mateu Orfila ha incorporat aquest any les eines necessàries per dur a terme una nova tècnica diagnòstica del càncer de mama. Es tracta de la punció de masses mamàries assistida mitjançant estereotàxia, un procediment fet pel Servei de Radiologia que permet diagnosticar masses sospitoses que no es palpen ni s'evidencien mitjançant ecografia.

La seva incorporació ha fet disminuir dràsticament la necessitat de biòpsies quirúrgiques i pràcticament ha fet innecessari el trasllat de pacients a l'Hospital Universitari Son Espases.

Aquest tipus de tècnica per obtenir mostres representa un pas més en la millora contínua en l'activitat que du a terme la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital Mateu Orfila en benefici dels pacients. Integrada per un equip multidisciplinari, aquesta Unitat compta amb capacitat i una cartera de serveis adequada per atendre tots els aspectes diagnòstics i terapèutics de suport psicològic i social necessaris per a una atenció actualitzada i dedica el seu esforç a aconseguir el millor resultat possible en les pacients afectades de càncer de mama, una neoplàsia que afecta cada any unes cinquanta dones a Menorca. Enguany, fins a dia d’avui, s’han diagnosticat 42 casos.

En 2016, l'Hospital Mateu Orfila va ser pioner en el conjunt dels hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears en la implantació de la biòpsia selectiva del gangli sentinella. Segons explica el doctor Juan Carlos Hermoso, cap del Servei de Ginecologia i coordinador de la Unitat de Patologia Mamària, «es tracta d'una tècnica ja assentada en la Unitat de Patologia Mamària. La seva importància s'incrementa en realitzar-se l'estudi d'aquest gangli per part del Servei d'Anatomia Patològica per mitjà de tècniques intraoperatòries, per la qual cosa la pacient ingressa el mateix dia de la intervenció i tot el procés queda resolt en una única sessió quirúrgica».

Des del cribratge fet en dones residents a Menorca per mitjà de mamografia en el marc del Programa de Prevenció de Càncer de Mama de les Balears, des de les consultes d'atenció primària a les quals les pacients acudeixen per haver-se notat quelcom estrany en la mama,o per la troballa incidental durant exploracions per altres motius, les dones són remeses a les consultes d'Unitat de Mama. Aquestes consultes són ateses per cirurgians o ginecòlegs indistintament i compten amb espais en les agendes suficients perquè l’atenció a aquestes dones sigui el mes ràpida possible; de vegades, fins i tot en el mateix dia de la troballa, assegura el cap del Servei. El primer pas consisteix a fer la història clínica, dirigida als aspectes d'interès en el càncer de mama i l'exploració mamària.

Totes les decisions que es prenen pel que concerneix el diagnòstic i tractament de les pacients es fan en el Comitè de Mama, que es reuneix cada dimarts. En aquestes discuteixen els casos esdevinguts durant la setmana prèvia. Acudeixen tots els especialistes que formen part de la Unitat de Mama: oncólegs, radiòlegs, ginecòlegs, cirurgians,cirurgians plàstics, patòlegs i psicooncòlegs, i un administratiu que s'encarrega de citar les pacients perquè els siguin comunicades les decisions. En aquestes sessions del Comitè es presenten els casos, l'historial clínic, l'exploració feta, les proves d'imatge efectuades i l'informe d'Anatomia Patològica, així com també qualsevol altra informació útil per prendre decisions. Si és necessari, es projecten les imatges de Radiologia o Anatomia Patològica per a una explicació detallada.

El doctor Hermoso destaca que «un fet fonamental en la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital Mateu Orfila és que totes les decisions quirúrgiques són preses sobre la base de la consecució d'un resultat òptim oncològic però dissenyant la cirurgia per aconseguir el resultat estètic més favorable. Per a això, la decisió sobre el tipus de cirurgia es pren en conjunció amb el Servei de Cirurgia Plàstica, qui intervé en un altíssim percentatge d'ocasions durant les cirurgies. Per mitjà de tècniques oncoplàstiques es procedeix a l'extirpació tumoral procurant el millor resultat estètic de la mama, de vegades sent necessària la simetrització de la mama contralateral. En moltes ocasions l'acte quirúrgic és definitiu, i en unes altres es fa una preparació perquè requereix d'intervencions posteriors”.

El cap del Servei de Ginecologia també manifesta que «la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital Mateu Orfila és un ens viu i en contínua evolució. Diàriament s'estudien i incorporen millores, i es procura la màxima qualitat de l'atenció. Compta amb personal amb dedicació preferencial al diagnòstic i tractament del càncer de mama que demostra en cada ocasió el seu compromís per la qualitat en l'atenció a les pacients».

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 19/1072020]

[Font: Hospital Mateu Orfila]

Què en diu la premsa
*20/10/2020 menorcaaldia.com - Menorca aplica una nueva técnica diagnóstica en el cáncer de mama.
*19/10/2020 noticiasmallorca.es - El Hospital Mateu Orfila incorpora una nueva técnica diagnóstica del cáncer de mama.