Categories: Epidemiologia, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Adaptació del decret regulador de la Xarxa de Vigilancia epidemiologia a la nova normativa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears ha aprovat a proposta de la Conselleria de Salut i Consum i d’acord amb el Consell Consultiu, modificar el Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal d’adaptar-lo a les exigències de la Xarxa Nacional de Vigilància i a la normativa internacional.

D’aquesta manera, actualitza la llista de malalties que s’han de vigilar i reordena la manera de notificar-se.

Objectiu

La modificació de la norma respon a l’objectiu general de detectar els problemes de salut de la població de les Illes Balears i contribuir a l’aplicació de mesures de control individual i col·lectiu mitjançant la recollida de la informació adequada requerida per a la consecució de l’interès general i estableix un marc jurídic de qualitat adaptant-ne el contingut als canvis en la normativa estatal i europea.

La COVID-19 és malaltia de declaració obligatòria urgent.

Modificacions

El Decret modifica els tres annexos que inclouen la llista de malalties de declaració obligatòria, la llista de malalties de declaració obligatòria subjectes a la modalitat de declaració individualitzada i periodicitat setmanal i la llista de les malalties de declaració obligatòria subjectes a la modalitat de declaració individualitzada urgent.

En la tercera llista s’hi inclouen el Sars-CoV-2, les malalties causades pel virus del chikungunya i del Zika, la febre del Nil i la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (Mers-CoV).

Malalties de declaració obligatòria

El decret estableix que totes les malalties de declaració obligatòria s’han de notificar amb informació individualitzada i s’han de facilitar les dades que s’estableixin en el protocol corresponent de notificació de la Xarxa de Vigilància.

Aquests canvis s’han fet seguint principis de proporcionalitat, perquè la modificació del Decret és l’instrument adequat per cobrir les necessitats regulatòries; de seguretat jurídica, ja que aquest Decret s’adapta a la normativa nacional i comunitària vigent en aquesta matèria; de transparència, atès que la iniciativa normativa ha estat prèviament consultada amb la ciutadania i sotmesa als tràmits d’audiència i informació pública corresponents, i, finalment, als principis d’eficiència, qualitat i simplificació, perquè la iniciativa normativa respon a les necessitats de la població, sense que això suposi augmentar els costs o les càrregues administratives.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 26/02/2021]

[Foto: Infosalut / Gent jove passejant / CC BY-NC-SA 4.0]