Categories: Ajudes, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB)

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost, s'ha publicat el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB). L'objectiu del conveni és regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ASPANOB per a l'any 2021.

El conveni tendrà vigència des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2021, desplegant els seus efectes des de l'1 de gener de 2021, data en què s'inicia l'activitat subvencionable per part de l'ASPANOB.

Compromisos per part de l'ASPANOB

En virtut del present conveni, l'ASPANOB es compromet a desenvolupar i posar a disposició dels residents a Formentera els serveis i programes que desenvolupa, i concretament:

  • Proporcionar allotjament al pis d'acollida (un cop realitzats els tràmits i comprovacions necessàries) per a les persones desplaçades per motius oncològics des de Formentera a Palma.
  • Suport psicològic.
  • Informació i assessorament.
  • Suport social.
  • Proporcionar el personal que calgui per al normal funcionament dels programes, sigui voluntari o contractat, i ocupar-se en aquest darrer cas de les obligacions que comporta.

Obligacions i compromisos econòmics del Consell Insular de Formentera

El Consell Insular de Formentera subvencionarà l'ASPANOB amb la quantitat total de 3.000 euros. Tot això condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de l'acord en el pressupost de despesa de l'any en curs.

[Font: BOIB núm. 104. 05/08/2021]

[Foto: pixabay.com / Man with cute young person / CC-by-sa-2.0]