Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Aprovació de l'Estratègia Espanyola en Trastorns de l'Espectre de l'Autisme

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i en col·laboració amb les comunitats autònomes, entre altres institucions, ha aprovat la primera Estratègia Espanyola en Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA), per millorar la qualitat de vida en diversos àmbits, entre ells el de sanitat.

L'índex de prevalença del TEA s'ha incrementat en les darreres dècades. A Espanya hi ha 450.000 persones afectades per aquest transtorn. S'estima que afecta més als homes que a les dones.

Recerca i diagnòstic primerenc

Entre els objectius més importants cal destacar els següents:

  • La promoció de la recerca i el coneixement del TEA.
  • El desenvolupament de campanyes de conscienciació i informació de la població.
  • L'establiment d'un diagnòstic primerenc.
  • La protecció del dret a les persones amb aquest transtorn a l'autonomia, la independència, la igualtat i l'accessibilitat
  • La promoció de l'educació al llarg de totes les etapes de la vida.

Marc d'accions estatals, autonòmiques i locals

L'Estratègia introdueix un marc de referència per determinar uns paràmetres, a nivell estatal i autonòmic, al mateix temps que planteja 15 línies estratègiques que, en el termini d'un any, s'han de reflectir en un Pla de acció que contemplarà mesures i accions concretes.

Les línies marcades en aquesta Estatretègia estan inspirades en la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones discapacitades, i d'acord amb els plans sobre salut, coordinats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Entre altres línies estratègiques, hi ha les associades a la salut i l'atenció sanitària, beneficiant els processos assistencials integrats, l'atenció especialitzada i multidisciplinària, la formació dels professionals, etc.

[Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 06/11/2015]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]